Genel

YENİ NORMALDE AİLENİN BÜYÜK ROLÜ

   Normal… Evet, hiçte alışık olmadığımız, beklemediğimiz bir salgınla/ virüsle beraber aylar sonra ‘’yeni normal’’… Yeni normal, normal gibi olmuyor mu? İtiraf edelim hepimiz zorlanıyoruz. Neyse ki sosyolojik yapısı güçlü bir varlık olan insanoğlu en üst düzeyde uyarlanma/ uyum kabiliyetine sahip ki yeni normali galiba yakaladı. Kolay olmayan bu süreçte başta çocuklar olmak üzere, ergenler, yetişkinler ve de anne babaların zorluklar yaşaması beklendik bir durumdur. Duygu, düşünce ve davranış çeşitliliğinin ve değişiminin sık olması ise gayet olağandır. Beklenmedik ve istenilmeyen durumların/krizlerin büyümemesi adına işte tam da bu noktada ebeveynlerin; evde ve sürecin genelinde öğretmenliğine, desteklerine ciddi manada ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Gelin hep birlikte sıkça dile gelen gündemleri ve neler yapılması gerektiğini konuşalım: Birinci önemli husus şu ki; ebeveynlerin gözden kaçırmamaları gereken, çocukların gelişimsel dönemi ve özellikleridir. Başka bir ifadeyle gelişim psikolojisini okuma da diyebiliriz. Nitekim gelişimsel özelliklerine, dönemine, yaşına bağlı olarak çocuklarda gördüğümüz/ gözlemlediğimiz tepkileri işte o zaman daha net sınıflandırabiliriz. Somut bir şekilde sizlerden gelenlerle örneklendirecek olursak; ‘’Hocam çocuğumu tanıyamıyorum, çok fazla teknoloji kullanmaya, tepkileri değişmeye başladı’’ ifadesini değerlendirelim: Çocuğumuz kaç yaşında? Teknoloji kullanımındaki içerikler nelerdir? Yaşına göre kullanım durumu belki de gayet normal; fakat size göre normal gelmemiş olabilir. Dolayısıyla her çocuğumuzun gelişim dönemi özellikleri ve yaşına göre genel durumunu bilmemiz/ danışmamız işleri kolay kılabilmektedir. Ayrıca çocuklarımızın gelişimlerinin…

UZAKTAN EĞİTİMDE OYUNUN GÜCÜ

Oyun çocuğun dilidir. Oyun ile çocuk kendini ifade eder. Duygularını en güzel şekilde dışa vurur. Birçok beceriyi, davranışı oyunla öğretebilir ve uygulamalar yapabiliriz. Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğretmen öğrenme kaybını da düşünerek sadece bilişsel alanda çalışmalara yoğunlaşıp duygusal, sosyal ve psikolojik yönden çocukları destekleme noktasında yetersiz kalmaktadır. Öğrenme süreci tek taraflı bilişsel bir süreç değildir. Öğrenci ile duygusal bağ kurmadan, akademik bağ kurmaya çalışmak öğrenme sürecinde büyük bir engeldir. Salgın döneminde uzaktan eğitim sürecinde oyunun önemi daha da önem arz etmektedir. Özellikle ekran karşısında kalan öğrencilerin dikkat ve odaklanma problemleri, derslere olan ilgilerinin azalması, motivasyon eksikliği, derslerin çok monoton geçmesi vb. birçok nedenden dolayı uzaktan eğitimde oyunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerimiz hedeflenen davranışları ve becerileri öğretmek için farklı uygulama, yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. Geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak ders işleyenler bu süreçte çok zorlanmış, sürece adapte olamamıştır. Birçok öğrenci de öğrenmeye karşı isteksizlik ve farklı problemler ortaya çıkmıştır. Tam da bu noktada John Dewey’ in ‘’Günümüz çocuklarını dünün yöntemleri ile yetiştirirsek, yarınlarından çalarız.’’ sözü çok anlamlı hale gelmektedir. Farklı yöntem ve tekniklerle dersi eğlenceli ve hareketli hale getirmek için uzaktan eğitimde oyunu araç olarak kullanan öğretmenler çok daha başarılı olmuştur. Uzaktan eğitimde oyunu kullanan öğretmenlerin hem kendi hem de öğrencileri mutlu olmuştur. Çünkü oyunun gücüne…

LİDERLİĞİN A’SI; KENDİNİ YÖNETMEK

Başkalarını yönetecek kişi önce kendinin efendisi olmalıdır. Philip Massınger   Kendi gücünün, enerjisinin hakimi olup kendini iyi yöneten kişiler işlerini de ekiplerini de iyi yöneteceklerdir. Kendinizi iyi yönetmeniz; model olma, ortak yön belirleme yani vizyon oluşturma, yetkilendirme, güven verme, motivasyon ve destek sağlama gibi bir işin ve ekibin başarı için ihtiyacı olan önemli alanlarda çok daha iyi yol almasına yardımcı olacaktır. Kendini iyi yöneten bir lider, her şeyden önce kurum ve kişiler için bir güven limanı oluşturacaktır. Kendini yönetmek insanın sahip olduğu duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi, bunları, olumlu amaçlar için yönlendirmesi demektir. Böylece kişi, duygularının esiri olmaktan kurtulup onları yönetebilme becerisine sahip olacaktır. Kendini yönetme becerisi elde eden kişiler, “hayat amaçlarını kişisel misyonlarını belirlemiş”, değerleri ve ilkeleri üzerine çalışarak ahlaki kurallarının farkına varmış, güçlü ve zayıf yönlerini bilen, kendisiyle ilgili çevresinden geri dönütler alan, beden ve ruh sağlığını elde etmek için gerekli rutinlerini oturtmuş şahsiyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu beceriyi elde eden kişiler, hayatta karşılaştıkları meselelerle ilgili anlık, tepkisel tavırlar sergilemezler. Meselelere edilgen değil, etkin ve proaktif bir tavırla yaklaşırlar.  Hayatı ve işlerini ilke temelli ve daha bilgece yönetirler. Etkili bir liderliğe giden yolda, kişinin kendini yönetme becerisi kazanması, liderliği için sağlam bir zemin oluşturmasını temin edecektir. Aslında meşhur Marshmallow testi bir yönüyle de kendini yönetmenin, insanın hayatı…

 TATİLİMİZ BİZE ÖZEL

Uzun bir süredir eğitime uzaktan devam ediyoruz. Dönem içerisinde kısa süreliğine okulların kapıları bazı öğrenci gruplarına açılsa da, yüz yüze bir araya gelmenin tadı damağımızda kaldı diyebiliriz. Uzaktan eğitimin öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim yöneticileri adına farklı zorluklarını ve kolaylıklarını detaylı bir şekilde tecrübe etme fırsatı bulduk. Eğitime ve öğrenmeye yönelik bakış açılarımızda, planlamalarımızda, öğretim yöntem ve tekniklerimizde bazı köklü değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Rollerimiz ve alışkanlıklarımız da bu değişimden nasibini aldı. Bununla birlikte eğitimin, uzaktan ya da okulda olmasının değiştirmediği bazı gerçekler de var. Bunların başında da öğrencilerin tatil sevgisi geliyor. Tatiller, öğrenciler tarafından “Boş zaman dilimleri” olarak yorumlanabiliyor. Aslında tatil zamanları kişilerin, gerek içinde bulunduğu zamana, gerekse geleceğine etki edebilecek önemli fırsatları içinde barındırıyor. Dinlenmek hiç şüphesiz bir ihtiyaç. Önemli olan dinlenmenin nasıl yorumlandığı. Tamamen keyfi bir dinlenme insanı maddi ve manevi olarak bulunduğu noktadan daha gerilere götürebiliyor. Biliyoruz ki zaman, yitirmeden evvel kıymeti fark edilmesi gereken kıymetli bir hazine. Peki bu hazineyi tatil dönemlerinde nasıl kendimiz ve çevremiz için faydalı bir şekilde değerlendirebiliriz? Tatil dönemine giren öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize “Yarıyıl tatilini nasıl özel kılabiliriz?” sorusu bağlamında, psikolojik iyi oluşumuza da katkı sağlayabilecek, küçük hatırlatma ve önerilerde bulunmak istedik. Umarım önerileri beğenir ve içinde bulunduğumuz salgın sürecinde özel bir tatil dönemini geride bırakarak, sağlık ve afiyetle ikinci…

AVRUPA’DA COVID-19 VE EĞİTİM

“Neler oluyor dünyaya? Covid-19 da nedir? Ne yapmalıyız? …?  Hasta sayısı artıyor. İnanılmaz hızlı yayılıyor. Eyvah 10 günde 200 kişi hasta oldu! Ne yapacağız şimdi? Kapatın… Okulları kapatın… Ne zamana kadar mı? Bilmiyoruz, siz bir kapatın…” Evet… Mart ayı ortalarında yaklaşık 200 kişilik vaka sayısıyla eğitime Covid-19 molası verdi Avrupa’nın başkenti. Hepimiz oturduk, bundan sonra neler olacağını korkuyla beklemeye başladık. Korkuyla diyorum; çünkü bu Covid-19’u tanımıyor, ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk.  Bir, iki, üç hafta geçti; okulda olması gereken öğretmen ve öğrenciler hâlâ evlerinde. Nasıl bir sürece girdik? Bundan sonra ne yapacağız? gibi soruların cevapları için eğitim otoritesinden haber bekliyorlar. Derken haber geldi: “Yeni bir karar alıncaya kadar eğitim-öğretim askıya alınmıştır.” Bu karara göre okullardan gelen detay bilgiler: Okuldan uzak olunan bu sürede yeni konular işlenmeyecek, Sosyal medya (Facebook) üzerinden ödevler haftalık gönderilecek (daha sonra bu iletişime e-posta yoluyla devam edildi), İmkanları olmayanlar (haftalık olmak üzere) okuldan fotokopileri temin edebilecek, Gönderilen ödevlerin yapılması zorunlu olmayacak, Yapmak isteyenler, ödevleri yine e-posta yoluyla sınıf öğretmenlerine gönderebilecek. Öğrenciler yüz yüze eğitimdeki ders notları ve performanslarına göre yıl sonu değerlendirmesine tabi olacaklar. İşte bu kararlarla yaz tatiline ulaştı öğrenciler, karnelerini aldılar Avrupa’nın başkentinde. (Bu süreçte sosyal hayatla ilgili kısma girmek istemiyorum. Restoranlar, kafeler…v.s bir açıldı, olmadı kapandı. Tekrar açıldı, tekrar kapandı. Ama okullar hep…

Ülkemizde Dil Eğitimi

Bir aşçı misali İngilizce dil öğretim mutfağında 25 yıl boyunca çalışmış ve hâlâ da çalışmaya devam eden bir İngilizce öğretmeni olarak, güzel ülkemizdeki İngilizce dil öğretimini İngilizlerin Hindistanlı işgal ettikleri tarih olan 1757 yılından Hindistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılına kadar tam 190 yıl boyunca matematik öğretimi kisvesi altında logaritma cetvelini Hintli çocuklara öğretme biçimine çok benzetiyorum. Bilindiği gibi logaritma cetveli; belli bir mantık silsilesi içinde sıralanmış bir sayı cetveli değildir. İçinde logaritmik kavramların bulunduğu, logaritmik derecelerin karşılığı sayıları gösteren bir cetvelidir. Logaritma cetveli inanılmaz derecede çok karmaşıktır. Bu yüzden ezberlenmesi olağan şartlarda imkansızdır. Zaten ezberlemeye de hiç ama hiç gerek yoktur. Matematikçiler bile bu cetveli ezbere bilmezler. İhtiyaç duyulduğu zaman yanınızda bulundurduğunuz bir logaritma cetvelini açar ve bakarsınız. İngilizler Hindistan’ı tam anlamı işgal ettikten hemen sonra Hint eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe giderek matematik derslerinde Hintli öğrencilere logaritma cetvelini ezberletmeye başladılar. Peki, ezberlenmesi pek de mümkün olmadığı halde İngilizler Hindistan’ın yönetimi ellerinde bulundurdukları 190 yıl içinde Hintli çocuklara bu logaritma cetvelini neden ezberlettiler acaba? Bu soruya iki ana başlık altında cevap verebiliriz. Ezberlenmesi neredeyse imkânsız olan logaritma cetvelini ezberleyemeyen Hintli çocuklar ister istemez kendilerini ruhsal ve bedensel açıdan yetersiz ve değersiz hissettikleri için psikolojik bir durum olan hem aşağılık kompleksine kapıldılar hem de inanılmaz bir “öğrenilmiş çaresizlik” yaşadılar.…

Okullarda Deprem Eğitimi ve Yönetimi

Deprem Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Ferhat PAKDAMAR ile Okullarda Deprem Eğitimi ve Yönetimi Hakkında Konuştuk Okullarda deprem hakkında verilecek eğitimlerde hangi konular öncelikli olmalıdır? Okullarda çocuklarımıza deprem hakkında vermemiz gereken tek eğitim dürüstlüktür. Hocam dürüstlüğün depremle ne ilgisi var? diyeceksiniz. Hemen anlatayım efendim. Dürüst insanlar yaptıkları işi en doğru şekilde yaparlar. Yetiştirdiğiniz çocuklardan inşaat mühendisi, mimar, müteahhit, imar yetkilileri… vb. olacak olan çocuklar işlerini olması gerektiği gibi yaparlarsa hiçbir bina depremde yıkılmaz. Çok bilindik bir söz vardır “Deprem öldürmez kötü bina öldürür” diye. Kötü binanın da tek müsebbibi işini dürüstçe yapmayan insanlardır. Elbette ki sizin beklediğiniz cevabı da vermeden geçmek olmaz. Deprem eğitimi üç aşamadan oluşur. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklar şeklindedir. Bu aşamalar da kendi içinde sınıflara ayrılır. AFAD’ın, Belediyelerin, Çeşitli Üniversite ve kamu kurumlarının bu aşamalarla ilgili detayları içeren kitapçıkları, eğitim videoları, seminerleri, web sayfaları… vb. bulunmaktadır. Daha detaylı bilgilere o kaynaklardan ulaşılabilir. Burada çok kısa olarak başlıklarda bulunması gereken ana eğitimleri ifade edebiliriz Deprem Öncesi Eğitimi Çocuklar büyüklerin sözlerini değil hareketlerini taklit ederler ve görsel hafızaları, anıları, sözlerden daha kalıcıdır. Hiç depremi yaşamamış çocuklara deprem simülatörleri ile mutlaka gerçek deprem sarsıntısı ve yıkıcı etkisi yaşatılarak anlatılmak istenen şeyin ne kadar korkunç ve yıkıcı olduğu gösterilmelidir. Deprem Anı Eğitimi Başlarına gelecek olan korkutucu…

Navigate