Blog

Şimdi Sıkıntı Çek, Hayatının Geri Kalanını Şampiyon Olarak Yaşa

Bugünün insanının bilgiden ziyade bildiklerini hayata geçirme problemi var. Çok güzel tespitlerimiz, isteklerimiz, hayallerimiz, arzularımız var fakat bunlara ulaşmak için gerekli iradeyi ortaya koyamama gibi büyük bir derdimiz de var.  Her seferinde ‘bu sefer tamam, artık harekete geçeceğim, gerekli şeyleri yapacağım’ diye karar veriyoruz. Ertesi gün hatta bir saat sonra bu kararımızı bozuyoruz. Peki bunun üstesinden nasıl geleceğiz? İşte tam da burada irade meselesi, yani iradeli olmak ve irademizi ortaya koymak konusu karşımıza çıkıyor. Peki bunu nasıl başaracağız? Öncelikle şunu iyi bilmemiz gerekiyor; uzun vadede faydamıza olacak şeyler için yapmamız gerekenlerin önemli bir kısmı, o anda bize biraz can sıkıcı ve zorlayıcı gelecektir. Güzel şeylere sahip olmanın kaderi biraz da budur. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya ağır sıklet boks şampiyonu efsanevi sporcu Muhammed Ali bile aynı tecrübeyi yaşamış ve bunu şu şekilde ifade etmiştir: “Antrenmanın her dakikasından nefret ettim. Fakat kendi kendime; ‘vazgeçme’ dedim. Şimdi sıkıntı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa”. Evet, uzun vadeli faydalar elde etmek için ilk şartın anlık hazları ertelemek olduğunu daima hatırlamalıyız. İkinci olarak ise güçlü bir hedef, güçlü bir amaç belirlememiz gerekiyor. Örneğin Muhammed Ali’yi sürekli antrenman yapmaya sevk eden şey; şampiyon olup haksızlığa uğramış sessiz azınlıkların sesi olmak gibi önemli bir amaca sahip olmasıydı. Bu amaç, onu gerekli fedakarlıkları yapma…

KENDİMİZE ÖĞRETMEDEN KİMSEYE ÖĞRETEMEYECEKLERİMİZ

Kendine özen göstermeyen, kendini eğitemeyen başkalarını da eğitemez. Atalarımız bu hususu şu ifadelerle çok güzel özetlemiştir; kendisi muhtaç himmete, nerde kaldı gayriye himmet ede. Kendine liderlik edemeyen, itina göstermeyen başkasına bunu nasıl yapabilir. Mevlana “Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim kendimi değiştirdim” sözüyle eğitimin nereden başlaması gerektiğini gayet veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Kişisel gelişimi ve yenilenmesi için vakit bulamadığını söylemek; araba sürmekle o kadar meşgulüm ki benzin almaya vakit bulamıyorum demek gibi bir şeydir. Kendinden memnun olmak insanı öldürür. Wilhelm Schmid, insanlığın tarihinde meydana getirilmiş olan, hayranlık uyandırıcı ne varsa bunların ancak küçük bir kısmının bulunduğu durumdan hoşnut olan insanlar tarafından geliştirildiğini ifade ediyor.  Dünyadaki en güzel buluşlar gelişim ve arayış içerisinde olan hoşnutsuz insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun için vakit bulmanızı sağlayacak pekçok yol-yöntem vardır, bir tanesini ben size söyleyeyim; güne erken başlamak. Böyle bir başlangıç bütün gününüzü planlamanız ve verimli geçirmeniz açısında size büyük fayda sağlayacaktır. Başkaları ile değil sadece kendinizle yarışmak. Bir insanın yarışabileceği tek kişi vardır o da kendisidir. Başka bir insandan üstün olma çabasının asil bir tarafı yoktur. Gerçek fazilet önceden olduğun kişiden daha üstün biri haline gelmektir. Böylesi bir yaklaşım hem kendinizin hem birlikte olduğunuz insanların daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Kısa yoldan netice alma çabalarından uzak durmak. Mükemmele gevşek adımlarla ulaşmak olanaksızdır. Kaliteli…

Örnek Bir Eğitimci, Örnek Bir Aile Hayatı

İnsan, hayatının bir bölümünde yanlış yapmakla meşgulken başka bölümlerinde doğru yapamaz. Hayat bölünmez bir bütündür. Özel hayat, her zaman iş hayatına da nüfuz eder. Mahir Hoca’nın hem ailesinden aldığı destek hem de onlara olan cömert ilgisi ve nezaketi, onu öğrencileri ile yapmış olduğu hizmetlerde mutlu ve başarılı kılmıştır. Her şeyden evvel, kendi iç dünyasında huzuru bulmuş olan Mahir Hoca, bunu ailesinden başlamak üzere çevresindeki herkese başarıyla yansıtmıştır. Hoca, “Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır. Ve ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım.”, “Müminlerin iman bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır.” hadislerinin ışığında bir aile hayatı yaşamaya özen göstermiş, eşi ve çocuğu üzerinden ilgi ve alakasını eksik etmemekle birlikte yakın akraba ve kardeşleri ile de beraberliğini fevkalade başarılı bir şekilde sürdürmüştür. Tüm bunlarla birlikte kıymetli eşi Mihrinur Hanım, Hoca’nın dinimizin hakikatlerini öğrencilerine öğretmek için, insan yetiştirmek için intisap ettiği öğretmenlik mesleğini hakkıyla yerine getirme çabasının en büyük destekçisi olmuştur. Mahir Hoca’nın iz bırakan bir eğitimci olmasındaki şüphesiz en önemli hususlardan biri, hem çekirdek ailesi hem de geniş ailesindeki insicam ve huzurdur. Hoca’nın çocukluğundan beri babası ve annesi ile olan münasebetleri ve onların Mahir Hoca’nın yetişmesi hususundaki gayretleri ile daha sonrasında evlilik hayatı ile birlikte eşi Mihrinur Hanım’ın anlayışı ve Hoca’ya olan…

Yönetim Kurlu Başkanımızın Olağan Genel Kurul Konuşması “Her Şey Bir Öğretmenle Başlar”

Değerli eğitimci arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milletler, öğretmene verdikleri değer kadar yükselmiş ve ilerleme kaydetmişlerdir. Tarihimizin en şanlı dönemleri; eğitimcilerin, el üstünde tutulup layık olduğu itibarı gördüğü dönemlerdir. Günümüzde de eğitime ve eğitimciye önem veren ülkelerin, refah seviyelerini artıran ülkeler olduklarına şahit oluyoruz. İşte bu ülkelerden birini ziyaret ettiğimde, dikkatimi çeken en önemli hususlardan biri; Her şey bir öğretmenle başlar, sözünün muhtelif yerlerde dikkat çekici bir şekilde karşıma çıkması olmuştu.  Bu ifade, eğitime ve eğitimciye verilen kıymeti çok veciz bir şekilde anlatmaktadır. Hepimizin hayatında bir şeyler ya bir öğretmenle başlamış ya da bir öğretmenle başlayamamış nihayet bulmuştur. Hayatta ne yapabildiğimizi, neleri başarabildiğimizi düşündüğümüzde, bunu borçlu olduğumuz kişilerden biri de öğretmenimizdir. Yapılan araştırmalar bize şunu göstermektedir ki bir öğretmen, meslek hayatı boyunca 3000 öğrenciye temas ederek hayatını etkileme fırsatı bulmaktadır. Bunun dolaylı etkilerini göz önüne aldığımızda ise on binin üzerinde insana ulaşabilen bir kişiden bahsediyoruz. Bu yaşayan bir öğretmen için ön görülen sayı. Bir de Mahir İz, Nurettin Topçu gibi hem hayatında aktif hem de dünyasını değiştirdikten sonra da etkisini devam ettiren öğretmenler söz konusu olduğunda bu etki, çok daha geniş bir alana yayılmış olmaktadır. Milletlerin ve kişilerin hayatında bu derecede tesir gücüne sahip meslek sayısının, sınırlı olduğunu düşünüyorum. Değerli Hocalarım, İnsanların hayatına bu denli etki etme fırsatına sahip…

İŞİNİZİN KALİTESİ, KARAKTERİNİZİN GÖSTERGESİDİR 1

İyi ve kaliteli işler çıkarmak için üç şeyi iyi yönetmemiz gerekiyor demiştik; kendimizi, ekibimizi ve işimizi. Daha önceki yazılarımızda kendimizi ve ekibimizi yönetmek konularına değindik. Şimdi “İşimizi nasıl iyi yönetir de kaliteli çalışmalar ortaya koyarız?” konusunu ele alacağız. Kalite anlayışı kaliteli işlerin tetikleyicisidir. Öncelikle iyi işler ortaya koymanın vazgeçilmez şartının; kalite ve mükemmellik anlayışına sahip olmakla doğrudan alakalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Temelde kalite anlayışı ya da beklentisi oluşmadan mükemmel işlerin olması mümkün değildir. Gerek Ghandi’nin “Düşüncelerinize dikkat edin duygularınıza dönüşür, duygularınıza dikkat edin davranışlarınıza dönüşür” sözü; gerekse Mevlana’nın “Sen düşünceden ibaretsin, gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun” sözleri bize eylemlerimizin söylemlerimizden ve düşüncelerimizden doğduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla nitelikli işler yapmak, güzel hizmetler ortaya koymak, her şeyden önce bu tür neticeleri doğurma niyetine ve düşüncesine sahip olmakla mümkündür. Özellikle de yönetici pozisyonunda olanların, bu konuda daha hassas olmaları gerekir ki “Okulda Kaliteli Eğitim” üzerine çalışmalar yapan William Glasser; “Çalışanlar kendilerinden istenen şeyde kalite olduğuna inanmadıkça sıkı çalışmazlar” sözüyle kalite anlayışını görmeyen takım arkadaşlarının performanslarının, kaliteli ürünler ortaya çıkarmada yetersiz kalacağını belirtmektedir. Araştırmalar bize, kendilerinden beklentileri yüksek olan liderlerin, birlikte çalıştığı kişilerden de beklentilerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Mimar Sinan ile çalışan ustaların, Süleymaniye gibi bir şaheser ortaya koymalarındaki en önemli sebep, Mimar Sinan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın iş yapma anlayışları ve kendilerinden beklentileriydi. Bu beklenti, yüzyıllardır yaşayan…

YENİ NORMALDE AİLENİN BÜYÜK ROLÜ

   Normal… Evet, hiçte alışık olmadığımız, beklemediğimiz bir salgınla/ virüsle beraber aylar sonra ‘’yeni normal’’… Yeni normal, normal gibi olmuyor mu? İtiraf edelim hepimiz zorlanıyoruz. Neyse ki sosyolojik yapısı güçlü bir varlık olan insanoğlu en üst düzeyde uyarlanma/ uyum kabiliyetine sahip ki yeni normali galiba yakaladı. Kolay olmayan bu süreçte başta çocuklar olmak üzere, ergenler, yetişkinler ve de anne babaların zorluklar yaşaması beklendik bir durumdur. Duygu, düşünce ve davranış çeşitliliğinin ve değişiminin sık olması ise gayet olağandır. Beklenmedik ve istenilmeyen durumların/krizlerin büyümemesi adına işte tam da bu noktada ebeveynlerin; evde ve sürecin genelinde öğretmenliğine, desteklerine ciddi manada ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Gelin hep birlikte sıkça dile gelen gündemleri ve neler yapılması gerektiğini konuşalım: Birinci önemli husus şu ki; ebeveynlerin gözden kaçırmamaları gereken, çocukların gelişimsel dönemi ve özellikleridir. Başka bir ifadeyle gelişim psikolojisini okuma da diyebiliriz. Nitekim gelişimsel özelliklerine, dönemine, yaşına bağlı olarak çocuklarda gördüğümüz/ gözlemlediğimiz tepkileri işte o zaman daha net sınıflandırabiliriz. Somut bir şekilde sizlerden gelenlerle örneklendirecek olursak; ‘’Hocam çocuğumu tanıyamıyorum, çok fazla teknoloji kullanmaya, tepkileri değişmeye başladı’’ ifadesini değerlendirelim: Çocuğumuz kaç yaşında? Teknoloji kullanımındaki içerikler nelerdir? Yaşına göre kullanım durumu belki de gayet normal; fakat size göre normal gelmemiş olabilir. Dolayısıyla her çocuğumuzun gelişim dönemi özellikleri ve yaşına göre genel durumunu bilmemiz/ danışmamız işleri kolay kılabilmektedir. Ayrıca çocuklarımızın gelişimlerinin…

UZAKTAN EĞİTİMDE OYUNUN GÜCÜ

Oyun çocuğun dilidir. Oyun ile çocuk kendini ifade eder. Duygularını en güzel şekilde dışa vurur. Birçok beceriyi, davranışı oyunla öğretebilir ve uygulamalar yapabiliriz. Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğretmen öğrenme kaybını da düşünerek sadece bilişsel alanda çalışmalara yoğunlaşıp duygusal, sosyal ve psikolojik yönden çocukları destekleme noktasında yetersiz kalmaktadır. Öğrenme süreci tek taraflı bilişsel bir süreç değildir. Öğrenci ile duygusal bağ kurmadan, akademik bağ kurmaya çalışmak öğrenme sürecinde büyük bir engeldir. Salgın döneminde uzaktan eğitim sürecinde oyunun önemi daha da önem arz etmektedir. Özellikle ekran karşısında kalan öğrencilerin dikkat ve odaklanma problemleri, derslere olan ilgilerinin azalması, motivasyon eksikliği, derslerin çok monoton geçmesi vb. birçok nedenden dolayı uzaktan eğitimde oyunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerimiz hedeflenen davranışları ve becerileri öğretmek için farklı uygulama, yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. Geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak ders işleyenler bu süreçte çok zorlanmış, sürece adapte olamamıştır. Birçok öğrenci de öğrenmeye karşı isteksizlik ve farklı problemler ortaya çıkmıştır. Tam da bu noktada John Dewey’ in ‘’Günümüz çocuklarını dünün yöntemleri ile yetiştirirsek, yarınlarından çalarız.’’ sözü çok anlamlı hale gelmektedir. Farklı yöntem ve tekniklerle dersi eğlenceli ve hareketli hale getirmek için uzaktan eğitimde oyunu araç olarak kullanan öğretmenler çok daha başarılı olmuştur. Uzaktan eğitimde oyunu kullanan öğretmenlerin hem kendi hem de öğrencileri mutlu olmuştur. Çünkü oyunun gücüne…

AVRUPA’DA COVID-19 VE EĞİTİM

“Neler oluyor dünyaya? Covid-19 da nedir? Ne yapmalıyız? …?  Hasta sayısı artıyor. İnanılmaz hızlı yayılıyor. Eyvah 10 günde 200 kişi hasta oldu! Ne yapacağız şimdi? Kapatın… Okulları kapatın… Ne zamana kadar mı? Bilmiyoruz, siz bir kapatın…” Evet… Mart ayı ortalarında yaklaşık 200 kişilik vaka sayısıyla eğitime Covid-19 molası verdi Avrupa’nın başkenti. Hepimiz oturduk, bundan sonra neler olacağını korkuyla beklemeye başladık. Korkuyla diyorum; çünkü bu Covid-19’u tanımıyor, ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk.  Bir, iki, üç hafta geçti; okulda olması gereken öğretmen ve öğrenciler hâlâ evlerinde. Nasıl bir sürece girdik? Bundan sonra ne yapacağız? gibi soruların cevapları için eğitim otoritesinden haber bekliyorlar. Derken haber geldi: “Yeni bir karar alıncaya kadar eğitim-öğretim askıya alınmıştır.” Bu karara göre okullardan gelen detay bilgiler: Okuldan uzak olunan bu sürede yeni konular işlenmeyecek, Sosyal medya (Facebook) üzerinden ödevler haftalık gönderilecek (daha sonra bu iletişime e-posta yoluyla devam edildi), İmkanları olmayanlar (haftalık olmak üzere) okuldan fotokopileri temin edebilecek, Gönderilen ödevlerin yapılması zorunlu olmayacak, Yapmak isteyenler, ödevleri yine e-posta yoluyla sınıf öğretmenlerine gönderebilecek. Öğrenciler yüz yüze eğitimdeki ders notları ve performanslarına göre yıl sonu değerlendirmesine tabi olacaklar. İşte bu kararlarla yaz tatiline ulaştı öğrenciler, karnelerini aldılar Avrupa’nın başkentinde. (Bu süreçte sosyal hayatla ilgili kısma girmek istemiyorum. Restoranlar, kafeler…v.s bir açıldı, olmadı kapandı. Tekrar açıldı, tekrar kapandı. Ama okullar hep…

OTİZM

Otizm; Sosyal gelişim,iletişim alanında yaşanan yetersizlikler, sınırlı tekrarlayan davranışlar (stereotipi) sınırlı ilgi alanları ile kendini gösteren, Dünyanın her yerinde oransal olarak farklılıklar gözlenmekle beraber görülen, genellikle hayatın ilk 3 yılında ortaya konabilen GELİŞİMSEL bir bozukluktur. DSM-5 Tanı Ölçütleri: Toplumsal İletişim Ve Etkileşim Olağandışı toplumsal yaklaşım ve karşılıklı konuşamama, İlgilerini, duygularını paylaşamama, Toplumsal etkileşimi başlatamama ya da toplumsal etkileşime girememe, Toplumsal-duygusal karşılıklılık eksikliği, Sözel ve sözel olmayan bütünsel iletişim yetersizliği, Göz iletişimi ve beden dilinde olağan dışılıklar ya da el – kol hareketlerini anlama ve kullanma eksikliği Yüz ifadesinin ve sözel olmayan iletişimin hiç olmaması, Toplumsal etkileşim için kullanılan sözel olmayan iletişim davranışlarında eksiklikler, Değişik toplumsal ortamlara göre davranışlarını ayarlama güçlükleri, Hayali oyunu paylaşma ya da arkadaş edinme güçlükleri, Akranlarına ilgi göstermeme, Akranlarıyla etkileşim kurma, etkileşimlerini sürdürme ve ilişkilerini anlama eksiklikleri Kısıtlı, Yineleyici Davranışlar Basmakalıp ya da yineleyici motor eylemler, Yineleyici ve basmakalıp nesne kullanımı ve konuşma (oyuncakları, nesneleri sıraya dizme, ekolali / yankılama, kendine özgü deyişler vb.), Aynılık konusunda direnme, Değişikliklere karşı esneklik göstermeme, Törensel / ritüel sözel ve sözel olmayan davranışlar (örn. küçük değişiklikler karşısında aşırı sıkıntı duyma, geçişlerde güçlükler yaşama, törensel selamlama davranışları, hep aynı yoldan gitme isteği ve aynı yemeği yemek isteme vb.), Yoğunluğu ve odağı olağandışı olan, ileri derecede kısıtlı, değişiklik göstermeyen ilgi alanları (Alışılmadık nesnelere…

Navigate