Ülkemizde Dil Eğitimi

 

Bir aşçı misali İngilizce dil öğretim mutfağında 25 yıl boyunca çalışmış ve hâlâ da çalışmaya devam eden bir İngilizce öğretmeni olarak, güzel ülkemizdeki İngilizce dil öğretimini İngilizlerin Hindistanlı işgal ettikleri tarih olan 1757 yılından Hindistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılına kadar tam 190 yıl boyunca matematik öğretimi kisvesi altında logaritma cetvelini Hintli çocuklara öğretme biçimine çok benzetiyorum.

Bilindiği gibi logaritma cetveli; belli bir mantık silsilesi içinde sıralanmış bir sayı cetveli değildir.

İçinde logaritmik kavramların bulunduğu, logaritmik derecelerin karşılığı sayıları gösteren bir cetvelidir.

Logaritma cetveli inanılmaz derecede çok karmaşıktır. Bu yüzden ezberlenmesi olağan şartlarda imkansızdır. Zaten ezberlemeye de hiç ama hiç gerek yoktur. Matematikçiler bile bu cetveli ezbere bilmezler.

İhtiyaç duyulduğu zaman yanınızda bulundurduğunuz bir logaritma cetvelini açar ve bakarsınız.

İngilizler Hindistan’ı tam anlamı işgal ettikten hemen sonra Hint eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe giderek matematik derslerinde Hintli öğrencilere logaritma cetvelini ezberletmeye başladılar.

Peki, ezberlenmesi pek de mümkün olmadığı halde İngilizler Hindistan’ın yönetimi ellerinde bulundurdukları 190 yıl içinde Hintli çocuklara bu logaritma cetvelini neden ezberlettiler acaba?

Bu soruya iki ana başlık altında cevap verebiliriz.

  1. Ezberlenmesi neredeyse imkânsız olan logaritma cetvelini ezberleyemeyen Hintli çocuklar ister istemez kendilerini ruhsal ve bedensel açıdan yetersiz ve değersiz hissettikleri için psikolojik bir durum olan hem aşağılık kompleksine kapıldılar hem de inanılmaz bir “öğrenilmiş çaresizlik” yaşadılar. Nitekim de bu 190 yıl içinde de aynen öyle oldu.
  2. O körpe beyinler logaritma cetvelini ezberleme mücadelesi verirken, “İşgal altındayız. Sömürülüyoruz.” ve benzeri zararlı (!) düşüncelerle meşgul olamadılar, bu düşüncelerden etkilenmediler, sonuç olarak beyinleri uyuştu ve düşünme yetileri köreldi.Sonuç olarak, İngilizler Hindistan’da öğrencilere logaritma cetvelini ezberleterek müthiş bir “zihinsel soykırım” uyguladılar.Peki İngilizler logaritma cetvelini ezberletmek yerine acaba neden kendi anadilleri olan İngilizce’yi öğreterek benzer bir hem zihinsel hem de kültürel bir soykırım yapmadılar?İsteseler de yapamazlardı çünkü İngilizce ve Hintçe HİNT-AVRUPA dil grubuna ait dillerdir. Bu yüzden, gerek İngilizce gerekse Hintçe hem sistem hem de mantık açısından birbirine benzeyen iki dildir.Türkçe Ural Altay dil ailesine bağlı bir dildir. Dolayısıyla sistem, mantık ve sesletim açısından İngilizce ve Türkçe birbirinden oldukça farklı iki dildir.

Durum böyle olduğuna göre, demek ki ülkemizdeki İngilizce dil öğretimi, Türkçe ve İngilizce arasındaki bu temel farklılık göz önünde bulundurularak bizim medeniyetimize özgün bir şekilde yapılmalı.

Yapılıyor mu? Elbette hayır. Nasıl İngilizler matematik öğretimi adı altında Hintli çocuklara logaritma cetvelini ezberletmiş iseler, bizde de ne yazık ki İngilizce dil öğretimi dil öğretimi adı altında aynı ezberci mantıkla gerçekleştirilmektedir.

O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum.

“Ülkemizdeki İngilizce Dil Öğretimi, İngilizce ile karşılaştırıldığında farklı bir dil ailesine ait olan Türkçeyi anadil olarak konuşan bizler için acaba bir LOGARİTMA CETVELİ olmasın?”

Tahir ŞAHİN

İngilizce Öğretmeni

Comments are closed.

Navigate